Priser

Huvudstabadet & Svedenbadet

Sommartid gäller klippkort, månadskort och årskort även på Huvudstabdet och Svedenbadet. Övriga priser på dessa bad finns HÄR.

Skolor & fritids

Skolor, förskolor och fritids betalar 25 kronor per besökare om gruppen är minst fem personer.